Men Dakka Dukka

Men Dakka Dukka !

Senin mutluluğun, bir başkasının mutsuzluğu üzerine kuruluyorsa; bil ki, başkalarının mutluluğu senin mutsuzluklarının üzerine inşa edilmedikçe, bu dünyadan öylece çekip gidemezsin 🙂

Yine senin mutluluğun, senin başkalarını mutlu kılman üzerine inşa ediliyorsa; bil ki, başkalarının mutluluğu, seni mutlu kılmalarının üzerine kurulmadıkça, bu dünyadan gitmezsin 🙂

Hasan Makam