Şifa Enerjileri uygulandıkça mı güçlenir?

S:
Uyumlandığım şifa sistemleri, uygulandıkça güçlenecek sanırım.. bu konuda öneriniz var mı?

C:
Merhabalar Sevgili … ,

Herhangi bir enerji frekansına uyumlanıldığı zaman, umumlama süresinde ilk önce o enerji ile kişi şifalanır, yükselen enerjisi uyumlamaya hazır hale geldiğinde ise uyumlama kısa bir süre içerisinde tamamlanır ve artık o enerjiye kanallık etme yetkisi alınır bir anlamda. Uyumlama anında anlık bir enerjsel sıçrama ve yükseliş yaşanır, şifa etkileri bir süre devam eder. O enerji ile ne kadar çok çalışılır ise etkileri o kadar kendisini gösterir. Başkasına o enerji ile şifa uygulamak da aynı şekilde kişinin kendisi için için bir şifalanmadır, enerji düzenli bir şekilde aktive edildikçe o konu ile ilgili verim alınır. Ama ilk önce kişinin o enerji ile kendisini şifalandırması esastır. Yaşam ve çevre şartları aynı şekilde devam ettiği sürece enerji bedeninde oluşacak blokajları sık sık temizlemek gerektiği için, ihtiyaç duyulduğu aralıklarla enerjiler aktive edilir.

Aynı şekilde, uyumlanılan diğer tüm enerjiler bu prensip ile çalışır. Enerjilerin aktive edilmesi, düzenli seanslarla gerçekleşebildiği gibi, kişinin ya da yakın çevresindeki birilerinin ihtiyaç duyması halinde doğal akışlarla da gerçekleşebilir. Basit bir örnek; kalp hastalarını olduğu bir klinikte sürekli zaman geçiren bir şifacı, doğal olarak ve sürekli olarak bu konudaki kanallığı diğerleri için aktive olur. Bu enerji sirkülasyonunu şifacı fark etmese bile bu akış kendisi için de sürekli bir şifa sağlar, o şifacının kalp ile ilgili bir sağlık sorunu yaşamaz artık..

Her bir enerji frekansı zamanla şifacının enerji bedeninin genel seviyesini yükseltir. İhtiyaç duydukça gerekli olan enerji kendiliğinden devreye girer. En güzel yol; zaman özgürlüğünüze bağlı olarak, günlük 30-40 dk.lık kendinize genel şifa çalışmaları ya da mediyasyon yapmaktır. Çok farklı amaçlar için yapılabilen meditasyon yöntemleri vardır, buradaki meditasyondan kasıt; sanki bir uyumlama alıyormuşçasına, hazırlık yaparak, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda, zihni ve bedeni gevşetmek, ‘kanal olduğum şifa enerjileri ile şifalanmaya’ niyet ederek enerjiyi akışına bırakmak ..

Bütünsel Şifa Dolu Zamanlara ..